Tieng Viet English
Tunnel Broker là gì

Tunnel broker là một dịch vụ cung cấp các kết nối mạng bằng đường hầm, Những đường hầm này dùng để cung cấp vận chuyển các dữ liệu khác nhau trên các hạ tầng mạng khác nhau, như sử dụng vận chuyển traffic IPv6 trên nền IPv4,

Hình kết nối tunnel

Hình kết nối tunnel


Các tin khác  

Quay lại


Đối tác