Tieng Viet English
Hướng dẫn sử dụng phần mềm VPN IPV6

Đăng ký tài khoản

 Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì bạn đăng ký tại đây

Download phần mềm

Download phần mềm VPN IPv6 về máy

Cài đặt

Click cài đặt sẽ hiện lên bảng thông báo và chọn Yes

Chọn tiếp Next

Chọn I Agree

Chọn tiếp Next

Chọn tiếp Next

Chọn Finish

Khi install xong sẽ có biểu tượng trên desktop

 

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Window XP thì bạn phải cài đặt IPv6 cho window XP, Window 7/Vista mặc định đã hỗ trợ, bạn không phải làm bước này.

Bạn cài đặt bằng cách mở cmd và gõ ipv6 install  sau đó reboot lại máy tính của bạn

 

 

 

Click đúp vào biểu tượng OpenVPN IPv6 để chạy chương trình, khi đó chương trình sẽ vào system tray

Để kết nối chọn vào biểu tượng openvpn ipv6 trên system tray và chọn connect

 

Chọn connect để kết nối khi đó sẽ hiển thị hộp thoại hỏi Username và Password

Bạn nhập username và password mà bạn đã đăng ký trên trang web vào khi kết nối thành công sẽ hiển thị hộp thoại trên khay hệ thống

 

 

Bạn kiểm tra lại kết nối IPv6 của mình bằng cách vào trang  http://test-ipv6.com để xem trạng thái hỗ trợ IPv6 trên máy của bạn

 

Bây giờ bạn đã kết nối vào mạng IPv6 toàn cầu bạn có thể vào các trang IPv6 như google, facebook 

Google IPv6: ipv6.google.com

Facebook IPv6 : www.v6.facebook.com

Trong ngày 8/6/2011 bạn sẽ vào được các trang www.google.com, www.facebook.com.... bằng IPv6

 NTH

Quay lại


Đối tác