Tieng Viet English
Việt Nam tổ chức trình diễn về IPv6

Cisco, HP, Ericsson, Huawei… sẽ trình diễn những sản phẩm, dịch vụ trên nền giao thức IPv6 trong khuôn khổ hội thảo “IPv6 - Công nghệ và ứng dụng với Việt Nam” vào 31/5 và 1/6/2012 tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện lớn về IPv6 với sự tham gia của các hãng công nghệ lớn trên thế giới. Công nghệ/thiết bị được trình diễn đã được triển khai thực tế và cả những công nghệ/thiết bị sẽ phát triển trong tương lai. Ban tổ chức cho biết một số hãng cũng sẽ trình diễn ứng dụng IPv6 trên thiết bị di động. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet trong nước như VNPT, Viettel, Netnam cũng tham gia trình bày những ứng dụng, dịch vụ đã triển khai trên IPv6. Phần chính của sự kiện là thảo luận về hiện trạng triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 tại các ISP Việt Nam,

Thêm


Đối tác