Tieng Viet English
5 đặc điểm của IPv6 - Bước chuyển mình của Internet

Khó khăn của nước ta khi triển khai IPv6.

 - Đặc điểm nổi bật của IPv6.

Tại Hội nghị báo cáo Hoạt động Thúc đẩy IPv6 Quốc gia 6 tháng đầu năm 2012 diễn ra sáng 18/7/2012 tại Hà Nội, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết việc triển khai IPv6 tại Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn. Theo thống kê thì có 5 ISP đang duy trì đường kết nối thuần IPv6 tới mạng lõi IPv6 của VNNIC bao gồm NetNam, DTS, Viettel, VTC và SCTV. Trước đây chúng ta thường quen thuộc với “thuật ngữ” IPv4. Nhưng do sự bùng nổ quá nhanh của internet nên nguồn địa chỉ này đang dần cạn kiệt nên việc chuyển qua IPv6 là điều tất yếu. Chúng ta cùng tìm hiểu qua một số đặc điểm tiên tiến của IPv6:

Thêm


Đối tác